ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปา  น้ำบริสุทธิ์  น้ำใช้ในงานอุตสาหกรรม

เป็นระบบบำบัดหรือกำจัดสารปนเปื้อนมากับน้ำซึ่งจะมีชนิดและประเภท แตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อม ตามชนิดและประเภทของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำดิบดังกล่าวได้แก่น้ำผิวดินน้ำบาดาล หรือน้ำทะเล เป็นต้น สารมลพิษที่ต้องการบำบัดหรือกำจัดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของน้ำนั้นๆ  ว่าต้องการน้ำไปใช้  ณ. จุดใดและมีคุณภาพหลังการบำบัดหรือกำจัดแล้วมีคุณภาพสะอาดเพียงใด

สารมลทินที่ต้องการบำบัดหรือกำจัดได้แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าความขุ่นใส ค่าปริมาณของสารละลาย ค่าการนำไฟฟ้าและปริมาณของแบคทีเรียเป็นต้น

อุปกรณ์เครื่องจักรระบบผลิตน้ำประปา ที่บริษัทฯออกแบบก่อสร้างจัดหาและจัดจำหน่าย เพื่อการบำบัดหรือการกำจัดสารมลทินดังกล่าวได้แก่

  • ระบบการกรองความขุ่นและดูดซับ
  • ระบบการตกตะกอนด้วยสารเคมี
  • ระบบการกรองแลกเปลี่ยนประจุ
  • ระบบการกรองประจุโดยใช้แผ่นผ้ากรอง
  • ระบบการกลั่นทำน้ำบริสุทธิ์