สินค้าและบริการ

work-field-service


สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

  • โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต โครงหลังคา ถังเก็บน้ำ ถังกรอง
  • งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบเคมีและแบบชีวภาพ
  • ระบบผลิตน้ำประปา น้ำบริสุทธิ์ น้ำใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ระบบการกรอง การตกตะกอน การกรองแลกเปลี่ยนประจุ และการกรองโมเลกุล
  • ระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร
  • ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบทำความเย็น
  • จัดจำหน่ายสารเคมี สารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย เคมีคูลลิ่ง บอยเล่อร์
  • จำหน่ายเครื่องมือวัด อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องจักร